’Nieuwe pensioenwet moet van tafel’

Source: ’Nieuwe pensioenwet moet van tafel’ | Financieel | Telegraaf.nl

“De omzetting van honderden miljarden aan pensioengeld in het nieuwe stelsel is volgens hen onverantwoord, zeker in deze tijd van economische onzekerheid en hoge inflatie.”

Dat die onzekere tijden en hoge geldontwaarding eraan zaten te komen, wisten ze echt niet? Het is toch echt steeds dezelfde cyclus die het stempel drukt op het gebeuren dat onder meer zorgt voor een volledig in de schulden zittende “oorlogsgeneratie¨.

Tel daarbij op de demografische bom (die momenteel al barst), en de financiële onzekerheid en gegarandeerde neergang op meerdere terreinen zijn vooruit te zien. Vandaar: afscheid nemen van de huidige structuren en voorstellingen die te zijner tijd niet meer zullen gelden. Het veelal gepropageerde “sparen voor je pensioen” met fiat-geldproducten is bij voorbaat een zinloos gebeuren en hoef je dus niet te doen. Tenminste: in deze fase van het nep-geldsysteem. Het wordt een ander verhaal als we een DUURZAAM geldstelsel zouden hebben…

Vertrouw niet op “democratische” politici, overheden en instanties. Die weten niks (behalve enkele echte top-figuren) en vertellen je ook niks, en dus ook niet dat elk ongedekt geldsysteem (waarvan het pensioenstelsel deel uitmaakt) na verloop van tijd bezwijkt onder de schuldenlast die democraten hebben opgebouwd, en die zodoende als sponsoren van het huidige systeem als de schuldigen zouden moeten worden beschouwd. Maar uitgerekend zij weten er altijd weer onderuit te komen en wijzen elke verantwoordelijkheid af.

Het verbaast dus niet dat het regime en deze bestuurders als de uitvoerders een machtig propaganda-netwerk van leugens en onwaarheden nodig hebben en inzetten, om miljoenen mensen te bedriegen en om de tuin te leiden. Dat ook uitgerekend deze verantwoordelijken uit die kringen onschendbaarheid genieten en elkaar onderling toekennen, is zeker geen toeval… -DGZ-