NL-Bauernprotest Hintergrund: Food Innovation Hubs – Die Kolchosivierung landwirtschaftlicher Nutzfläche durch das World Economic Forum

Source: NL-Bauernprotest Hintergrund: Food Innovation Hubs – Die Kolchosivierung landwirtschaftlicher Nutzfläche durch das World Economic Forum – SciFi

Food innovation Hubs….

Los van de manier waarop men hier de boeren voor het blok wil zetten, duikt steeds weer het World Economic Forum op en de grappenmakers die in Nederland voor dat VN-WEF karretje gespannen worden. Ze vinden het allemaal geweldig wat andere door niemand gekozen “democraten” voor miljoenen mensen in hun ivoren torens gaan bepalen. 

Het zijn steeds dezelfde raddraaiers wier namen genoemd worden. Naast Klaus Schwab en consorten telkens weer Bill Gates die samen met de steenrijke familie van der Wal partners zijn in een Nederlands bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie… -DGZ-