“No More Naivety”: Germany Working On New Trade Policy Reducing Dependence On Chinese Raw Materials

Source: “No More Naivety”: Germany Working On New Trade Policy Reducing Dependence On Chinese Raw Materials | ZeroHedge

“Of course, if Germany is dumb enough to do another huge mistake and extends its blockade of Russia to China, the results will be beyond catastrophic…Berlin also wants to examine Chinese investments in Europe more critically, he said, adding Europe should not support China’s Silk Road Initiative, which aims to buy up strategic infrastructure in Europe and influence trade policy.

Hier spelen op de achtergrond de Angelsaksische influisteraars via de Europese nationale regeringen weer een belangrijke geo-strategische rol.

Effectieve en naar verhouding goedkope landverbindingen tussen Europa, Eurazië en Azië, en daarmee het steeds meer buitenspel plaatsen van de Engelstaligen met maritieme maar veel duurdere superioriteit, mogen niet of zo min mogelijk gerealiseerd worden, evenals de aansluiting van Europa bij Rusland & Co. met een enorme rijkdom aan grondstoffen en energie.

Dat is het spel dat al tientallen jaren over de ruggen van met name de Europese burgers gespeeld wordt. Amerikaanse en Engelse militaire aanwezigheid via de militaire tak van het regime (de NAVO) en het uitlokken van conflicten in Europa is zo te verklaren.

“We cannot allow ourselves to be blackmailed”…

Westerse leiders kiezen zodoende voor hogere prijzen, meer geldontwaarding en minder welvaart ten laste van hun burgers teneinde andere machtsblokken en hun belangen te dienen… -DGZ-