Nog geen einde aan fileleed, grootste ellende moet nog komen

Er komt maar geen einde aan de filegroei op de Nederlandse wegen. In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2017 is het aantal opstoppingen dit jaar weer fors toegenomen: met maar liefst twintig procent.

Source: Nog geen einde aan fileleed, grootste ellende moet nog komen

Vol, voller, overvol. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan “economische groei”. De schijnoplossingen die men dan bedenkt, gaan altijd ten koste van natuur en milieu en/of hogere lasten voor de burger. Of het nou wegen, auto’s en infrastructuur betreft, of woningen voor nog meer (nieuwe) inwoners. Een stevige bevolkingsreductie is de enige remedie, maar die zal door de lineair denkende machthebbers nooit vrijwillig plaatsvinden en moet dus via exogene gebeurtenissen afgedwongen worden. Dat zal dan geen pretje worden voor laten we zeggen zo’n 95% van de bevolking… -DGZ-