Noodklok om hypotheek arbeidsongeschikten

Er moeten meer woonmogelijkheden komen voor de tienduizenden Nederlanders die elk jaar arbeidsongeschikt raken, vindt adviesketen De Hypotheekshop. De adviesketen constateert dat voor de mensen die in een WGA-uitkering belanden de mogelijkheden om een huis te kopen beperkt zijn.

Bron: Noodklok om hypotheek arbeidsongeschikten

Je blijft versteld staan van de stroom aan berichten over de religie van een hypotheekhuis. Eerst waren het de flexwerkers die de mogelijkheid zouden moeten krijgen een huis te kopen, nu zijn het de arbeidsongeschikten. Welke doelgroep zal het later zijn? Langdurig werkelozen met een bijstandsuitkering, mensen die nog nooit gewerkt hebben, zwervende illegalen, hangjongeren, lesbische paren die een kind adopteerden? We weten het niet, maar van die sprinkhanen hier kun je werkelijk alles verwachten. Misschien moeten dergelijke berichten de krant halen met de bedoeling om eens goed in de spiegel te kijken om de uitwassen van de “nieuwe normaliteit” onder de neus gewreven te krijgen… -DGZ-