Noodwetten…

De voorbereidende fase is afgesloten. Ook hier wezen we eerder op. De noodwetten zijn geïnstalleerd, maar nog niet geactiveerd. Het wachten is op de geprovoceerde crisis-situatie die het regime
(nationale regeringen dus) de bevoegdheid biedt om de aangepaste en in het leven geroepen noodwetten te mogen activeren. 

Opgemerkt dient nog te worden dat steeds de eigen overheid, ook in een gefingeerde “oorlogssituatie” via het verklaren van krijgsrecht, de grootste volksvijand is… -DGZ-