Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie

Source: Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie

 “Burgers krijgen hun lagere belastingen nooit, bedrijven onverwachts toch wel.”

Niet verwonderlijk als je ziet wie uiteindelijk aan de touwtjes trekken en het beleid bepalen. Het zijn mede deze wanverhoudingen die ons ertoe bewegen hieraan zo min mogelijk medewerking te verlenen… -DGZ-