Offenbarung 18 + Qanons Ziele + Plan: Voelkermord Europa | 28.05.2018

https://www.youtube.com/watch?v=MQz34nOvYyw

De plannen voor de uitroeiing van het blanke ras, te beginnen uiteraard bij de blanke man, waarvan de gevolgen in onze samenleving steeds vaker zichtbaar worden. Een vermeend nadeel voor bepaalde bevolkingsgroepen wordt sluipend omgezet in een feitelijk voordeel (bijvoorbeeld het toegepaste voorkeursbeleid bij overheden en instanties). Via jarenlange subtiele voorbereiden via beiinvloeding en hersenspoeling al op jonge leeftijd, is en wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar een andere orde. Enorme sommen geld werden en worden vrijgemaakt om die denkbeelden via onder meer de onderwijssystemen en propagandakanalen in de maatschappij te injecteren. De wakkere blanke (man) waakt ervoor om niet al te enthousiast deel te nemen aan deze nieuwe orde, zo min mogelijk slaafs te presteren en past goed op zijn tellen. Volledig ontwapend is dat vanuit de “loopgraven-positie” op dit moment het enig mogelijke verweer… -DGZ-