Officiële cijfers bevestigen geweldorgie Duitsland: Ruim 70% daders migranten

Source: Officiële cijfers bevestigen geweldorgie Duitsland: Ruim 70% daders migranten

Dat de media hier weinig tot geen aandacht aan besteden is duidelijk. Het niet publiceren van feiten die de waarheid aan het licht en onder de bevolking brengen, is de meest simpele en meest effectieve vorm van propaganda. Bovendien betreft het steeds voornamelijk Duitsland als het spil-land waar alles om draait en waarnaar onze aandacht primair uit gaat. Momenteel wordt ook systematisch de industrie van dat land onmiskenbaar de nek omgedraaid. De gevolgen daarvan worden momenteel zichtbaar. Voorlopig nog voornamelijk in Duitsland… -DGZ-