Officiële cijfers: Overgrote meerderheid migranten inderdaad mannen die niet kunnen of willen werken

Source: Officiële cijfers: Overgrote meerderheid migranten inderdaad mannen die niet kunnen of willen werken

Onze “werklust” blijft mede daarom beperkt tot een absoluut minimum. Geen vinger méér krom maken dan noodzakelijk in deze wanorde, blijft het motto. De democraten, die in de gehele westerse wereld onheil aanrichten, beschouwen wij dan ook als criminele volks- en landverraders die de hoogste straf voor hun begane misdrijven tegemoet zouden moeten kunnen zien… -DGZ-