Ollongren: Russische president Poetin wil geen vrede

Source: LIVE | Ollongren: Russische president Poetin wil geen vrede | Buitenland | Telegraaf.nl

De standpunten staan lijnrecht tegenover elkaar en het westen kan geen krimp geven…

“We vergeten eigenlijk hoe het allemaal begonnen is. Het begon met de annexatie van de Krim en daarna de grootschalige invasie in Oekraïne onder bevel van Poetin. Die hebben we allemaal veroordeeld.” – aldus de geplaatst maar niet gelozen regime spreekpop Ollengren.

Nou, niet iedereen natuurlijk, alleen een minderheid die deel uitmaakt van het politiek samenraapsel en die als zodanig weer deel uitmaakt van het wereldwijd agerende GELDregime. Bovendien startte de westerse provocatie al in 2014 en zelfs nog ver daarvóór. Maar goed, bepaalde zaken die het regime niet uitkomen, worden graag buiten beschouwing gelaten. Het herschrijven van de geschiedenis vindt immers nu al plaats…

Met man en macht probeert elke kant de eigen standpunten aan de man te brengen, te verkopen dus. De twee kampen blijven zoals ze zijn, maar dat wisten we al

Feit is dat de niet-westerse rest van de wereld helemaal geen oorlog nodig heeft. Daar reppen deskundigen en verantwoordelijken met geen woord over. Zou men dat namelijk wél doen, zou men ook het “waarom” aan de orde moeten stellen. En dan zou men de massa op het spoor van HUN PER DEFINITIE op schulden gebaseerd stervend nepgeld-systeem kunnen zetten, dat de wereldbevolking wordt opgedrongen en dat verantwoordelijk is voor neergang, verval, verloedering en verlies van volksvermogen, beginnend bij de huidige koopkrachtdaling. Dat gaat men het volk echt niet vertellen

Anders uitgedrukt: het is de oorlog van het westerse in waarde afnemende ongedekt geld tegen de omgekeerd evenredige waardevermeerding van waardevaste grondstoffen en dus automatisch toenemende macht bij landen die grondstoffen bezitten, zeg maar de niet-westerse rest van de wereld, oftewel: de oorlog van de westerse kunstmatige surrogaat-orde tegen de natuurlijke en logische orde.

Grondstoffen zijn nou eenmaal gerelateerd aan de natuur en kunnen niet kunstmatig vermeerderd worden. Ongedekt geld en schulden in HUN surrogaat-orde wel… en op termijn met alle gevolgen van dien… 

Zover mag u niet denken, dat mag u niet weten. Men zou dan vraagtekens kunnen plaatsen bij het gevoerde (financiële) beleid tot nu toe en in wiens belang oorlog zou zijn. Oorlog wordt in de regel geprovoceerd door het kamp met de meeste interne problemen en dat is in dit geval duidelijk het westen met een GEGARANDEERD verval op basis van hun verpieterend geldsysteem, niet meer terug te betalen schulden en dientengevolge een imperium dat een einddatum kent. Het westen staat met de rug tegen de muur…

Het westen kan en wil geen andere kant uit dan oorlog en is gedwongen te escaleren en te provoceren, en wel steeds zodanig dat het via de talloze propaganda-kanalen af weet te leiden van een frauduleus en stervend geldsysteem als de ware oorzaak van het westerse verval.  

Het niet-westerse geduldwapen wil het westen de rest van de wereld niet laten inzetten en het stookt dus onrust en vuurtjes waar het maar kan. Het hele beleid is uitgericht op escalatie, op oorlog en het opzetten van een oorlogseconomie, die dan uiteindelijk de bevolking gaat raken… -DGZ-