“omdat we dat niet willen”…

Net zomin als men criminaliteit wil aanpakken, wil men ook verdragen niet opzeggen die massa-immigratie mogelijk maken. Ze kúnnen wel, maar ze wíllen niet. Over de ware beweegredenen blinken de leden van het politiek samenraapsel uit in stilzwijgen… Een van de vele redenen om hier geen vinger méér krom te maken dan noodzakelijk… -DGZ-