Omgedraaide driekleur is doorn in het oog van oorlogsveteranen

Source: Omgedraaide driekleur is doorn in het oog van oorlogsveteranen | Binnenland | Telegraaf.nl

Stop met het verkwanselen van de Nederlandse vlag… 

De logische orde heeft men willens en wetens sinds de zeventiger jaren vorige eeuw bewust en systematisch de kop ingedrukt. Daarvóór had de Nederlandse driekleur nog een verbindend nationalistische betekenis, die de Nederlandse identiteit kenmerkte. 

Daarna echter, naarmate de neergang en verloedering steeds meer vaart opnamen en de aanvallen op de eigen identiteit, de westerse normen, waarden en gebruiken via het links-groene, toen nog pacifistisch blok, werden opgevoerd, ging het snel achteruit met die “verbindende identiteit”.

Op dit moment is er bijna niets meer van over. Blauw-wit-rood betekent “Holland in nood”, en dat niet alleen met betrekking tot het boerenleven in Nederland, het is de veel meer omvattende globale oorlog tegen het volk die nu gaat pieken, met als zichtbaar startsein het in 2015 openen van grenzen voor mensen uit andere culturen, gevolgd door de corona angsthype met als doel de nieuwe normaliteit van Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates en consorten via illegale inmenging in nationale aangelegenheden op termijn te realiseren en te verstevigen. Zo gezien is de hele (westerse) wereld in nood.

Wij verwachtten en verwachten ingrijpen van het (Nederlandse) leger om het volk te bevrijden… -DGZ-