Omtzigt: migratie maximaal op 50.000 mensen per jaar

Source: Omtzigt: migratie maximaal op 50.000 mensen per jaar | Binnenland | Telegraaf.nl

Ook zo’n spel. Eerst ongebreideld en zonder ook maar enige beperking massa-immigratie bevorderen en toestaan, waarna “men” dan spreekt over beperken en indammen. Zo ontstaat de indruk dat men “iets” doet en in het volksbelang wil regeren. Het kwaad is immers al geschied… De clou is dan weer dat de klok niet meer teruggedraaid gaat worden, niemand teruggestuurd wordt en dat de geldende sociale orde als deel van de westerse civilisatie, aangevallen kan worden. 

Het begint echter steeds bij de bron en de initiële oorzaak (die al heel wat jaren achter ons ligt): alleen al het toelaten van “asielzoekers” en “vluchtelingen”. Wat ons betreft zou die teller , zoals in Hongarije op vrijwel “0” staan. Er viel dus toen al niets te “vluchten” naar Nederland en er hoeft dientengevolge nu ook niet “beperkt” te worden.

Die teller op “0′” is alleen maar mogelijk met politici die wél in het volksbelang kunnen, willen en mogen regeren. In het huidige politieke systeem dat in dienst staat van het (geld)regime en dat dus ook geen democratie of een “moreel kompas” meer kent, wordt dat onmogelijk gemaakt.

Politici op stemmenjacht kunnen dan niet meer doen dan het uitstoten van populistisch geleuter, dat alleen maar de kar achter de wagen spant en de bron en oorzaak verder ongemoeid laat. Voor het aanvankelijk weer zelf gemaakte en bewust in het leven geroepen “probleem” kan dus nooit meer een doeltreffende oplossing geboden worden… -DGZ-