Onbetaalbare huren, ook een globaal fenomeen…

We stelden het hier vaker vast: overal waar het regime actief is, globaal dus… Via schaarstebeleid voert men de druk op de bevolking op en zorgt men voor volgzame afhankelijke burgers. Via omwegen en ogenschijnlijk in het volksbelang zodat het niet opvalt, treft men maatregelen waardoor het schaarstedoel uiteindelijk bereikt wordt… -DGZ-