’Ondernemers hebben gewaarschuwd voor deze lockdown’

Source: ’Ondernemers hebben gewaarschuwd voor deze lockdown’ | Financieel | Telegraaf.nl

“Visser merkt op dat ondernemers vooral bang zijn dat ze volgend jaar in dezelfde misère zitten als nu.”

Het kwartje is nog steeds niet gevallen. Er komt geen terug naar “vroeger”. De boel wordt afgebroken en systematisch platgewalst. Het financiële systeem moet gereset worden en we zijn bezig met de voorbereidingen. Het is noodzakelijk dat opgeruimd gaat worden alvorens opnieuw te kunnen starten. Bovendien heeft men voor dit soort transities steeds rookgordijnen nodig die het zicht op de feiten verbergen waardoor doorgaans niemand zich kan redden… -DGZ-