Ondernemers: ’Indruk dat OMT dit land runt en niet het kabinet’

Source: Ondernemers: ’Indruk dat OMT dit land runt en niet het kabinet’ | Geld | Telegraaf.nl

Via verspreide leugens en propaganda komt men er zoals altijd weer veel te laat achter dat het volk bedrogen wordt. Wij waarschuwden al vroeg in 2020 voor dat bedrog én voor het feit dat het niet te doen is om volksgezondheid, maar om controle, machtsbehoud en het koppelen van bepaalde vrijheden aan regelmatige vaccinaties (zelfs twee of drie keer per jaar), die op hun beurt dan weer verbonden zijn met QR-codes en toegangsbewijzen. Telkens weer blijkt dat nationale regeringen in alle westerse landen zich verstoppen achter “hun experts”, “hun EU”, “hun belangengroeperingen”, “hun niet regerings-organisaties” en dus ook achter “hun OMT” om elke verantwoordelijkheid af te kunnen schuiven en het doen voorkomen alsof staatsGEWELD van het volk uit zou gaan…

Dat ook het OMT geen zuivere koffie is, bleek onder meer al uit het feit dat de eis naar onafhankelijke specialisten niet gehoord wordt. Steeds weer blijkt dat het regime de poppetjes aanwijst die bepaalde functies moeten bekleden. Het volk heeft daar geen enige zeggenschap in.

Het is te gek voor woorden dat er een rechtbank aan te pas moet komen om te bepalen of en wanneer de vrijheden die door democraten het volk werden ontnomen, teruggegeven moeten worden. Of en in hoeverre de rechtelijke macht uit onafhankelijk rechters bestaat, wordt dan de volgende te beantwoorden vraag. Nemen we de uitspraken in Duitsland en Oostenrijk als leidraad, volgen rechters heel vaak de lijn van het regime. In die gevallen waarin rechters bepalen dat het volk gelijk heeft, geeft het regime er geen gehoor aan. Dat de Europese volkeren allang verkocht zijn, interesseert blijkbaar niemand.  

Wanneer de eersten tot de conclusie komen dat blijkbaar andere machten dan de nationale regeringen bepalen wat er in alle westerse landen gebeurt, moeten ook deze gevolgtrekkingen via de media gebagatelliseerd en gecriminaliseerd worden. Na de tweede wereldoorlog en in versterkte mate vanaf de jaren 70/80 vorige eeuw heeft men de democratie sluipend en bijna onopgemerkt veranderd in een dekmantel voor een mondiaal agerende plutocratie waarin enkele machtigen het beleid, gebaseerd op linkse denkbeelden en ideologieën, in alle westerse landen bepalen… -DGZ-