Ons land dweilt met de kraan open in asielcrisis

Source: Ons land dweilt met de kraan open in asielcrisis | Columns | Telegraaf.nl

“…op zich al een duizelingwekkend bedrag…”

Steeds weer de oproep om geen of weinig waarde te hechten aan dergelijke artikelen, die nooit de oorzaak van de ellende zoeken. Propaganda-kanalen dienen immers de belangen van het regime te behartigen.

Een normale logische orde accepteert geen democraten die grenscontroles en grensbescherming opheffen, waardoor massa’s mensen uit ander culturen de landsgrenzen mogen overschrijden en het land kunnen overspoelen. Inmiddels zijn ze doorgdrongen tot in elke uithoek van het land. 

“Dweilen met de kraan open” horen we al tientallen jaren, ook op terreinen als criminaliteit en alle andere zaken die een sterk volksvijandig karakter hebben. Net zo lang vinden de aanvallen op de gevestigde orde, onze civilisatie en ons “normen en waarden-complex” plaats, en steeds door mensen die tijdelijk een bepaalde positie mogen bekleden. Nadat hun taken in het belang van het regime zijn uitgevoerd, mogen ze vertrekken.

Het lijkt vergezocht, maar men laat de kraan met opzet open staan zodat er altijd wel problemen en crises zijn die nooit opgelost gaan worden… -DGZ-