Oost-Europa biedt steeds meer Nederlanders nieuw bestaan

Je wilde er vroeger hooguit op vakantie. Verder had je achter het IJzeren Gordijn niks te zoeken. Maar tijden zijn veranderd. Steeds meer – vaak ontevreden – Nederlanders keren ons land de rug toe en emigreren naar het voormalige Oostblok.

Source: Oost-Europa biedt steeds meer Nederlanders nieuw bestaan

Eén van de redenen is het asiezoekersbeleid in onder meer Nederland. De Schweizer Morgenpost spreekt zelfs van een vluchtelingenstroom uit Europa naar Hongarije: “Die Niederländer, die Belgier und die Deutschen flüchten vor dem Islam und den irre gewordenen Politikern…” Nederlanders, Belgen en Duitsers vluchten voor de islam en hun gek geworden politici. Wij spreken dan ook niet voor niets van een hier heersende wanorde, democraten die we kunnen missen als kiespijn en bestuurders die hun macht op niet legale wijze verkregen hebben en daarom op niet legitieme basis functioneren.

Hongarije zal in elk geval zuiver blijven. Daar komt geen moslim binnen of reist door dat land en daar is een reden voor. Voorbereidingen voor op handen zijnde veranderingen in Europa worden daar getroffen en we zullen daarom in de toekomst nog het een en ander uit dat land gaan horen… -DGZ-