Op Telegram vrij spel met kinderporno: ’Mensen maken er misbruik van’ 

Source: Op Telegram vrij spel met kinderporno: ’Mensen maken er misbruik van’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Steeds als men bepaalde diensten als “Telegram” of “TikTok” en omroepen als “Ongehoord Nederland” het liefst zou willen verbieden, komt men eerst met aan de haren erbij gesleepte valse argumenten die de massa klaar moet stomen voor verder maatregelen en aanvalsplannen. In de praktijk komt het steeds neer op het beperken van de meningsvrijheid die het regime steeds een doorn in het oog was.

Net zomin als de vermeende verspreiders van in hun ogen ongewenst materiaal worden aangepakt, pakt men ook criminelen óf met fluwelen handschoenen, óf helemaal niet aan. Het is bewust gevoerd beleid, teneinde een hele tak, kanaal, omroep of een heel volk monddood te maken. Het is ze immers te doen om volkscontrole van de massa via zware propaganda

Iets soortgelijks gaat voor Twitter/X gelden, alleen al vanwege het feit dat daar geen directe overheidscensuur meer wordt toegepast sinds Musk Twitter overnam en er vaak van de staatsmening afwijkende meningen te vernemen zijn. Vroeger mocht dat en juichte men dat zelfs toe, nu is dat niet meer zo graag gezien. Dat er sprake is van langdurig volksbedrog komt namelijk vaker aan het licht, naarmate steeds meer mensen gaan twijfelen aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van regeringen, die slechts de belangen van het geldregime dienen en allang niet meer de belangen van het eigen volk voorop stellen.

In feite zijn álle diensten, omroepen en zelfs personen die niet de staatsmening verkondigen of aanhangen, het slachtoffer van censuur, aanvallen, verbanning, vervolging en discriminatie. Zeg maar een soort voorturende “Kristallnacht” voor de democratie, de vrije meningsuiting en de realisten. Het verschil met een autoritair regime is feitelijk niet meer groot en op bepaalde fronten is dat verschil al weggevaagd.

De media zijn een zwaar wapen in de oorlog tegen het volk en het (geld)regime kan het zich niet permitteren om HUN volksvijandig narratief te laten bedreigen door alternatieve nieuwskanalen die er een andere mening op nahouden én die vrij kunnen verpreiden… -DGZ-