Oud-directeur CPB Coen Teulings: hard werken wordt zinloos

Source: Oud-directeur CPB Coen Teulings: hard werken wordt zinloos | Financieel | Telegraaf.nl

Wij beweren hier al jaren en keer op keer dat hard werken vrijwel zinloos IS en niet wordt. Alleen al het inkomensafhankelijke toeslagensysteem, voornamelijk huur- en zorgtoeslag, is een dermate groot hindernis dat de motivatie om harder te werken en meer uren te draaien, meteen de nek omdraait

Sinds de beruchte jaren 70 vorige eeuw, toen men besloot dat de lonen drastisch achter zouden blijven bij de industriële produktie, ontstond de “Great Distortion”, en huishoudens met de laagste inkomens, doorgaans alleenverdieners, moesten via toeslagen in staat worden gesteld om de toen gevormde tweeverdieners-maatschappij bij te kunnen benen. Deze grote onevenwichtigheden en verstoringen wist men jarenlang verborgen te houden. Nu breekt de mindere (eind)tijd aan (geldontwaarding als gevolg van het naderend einde geldsysteem) en de barsten, scheuren en breuklijnen komen tevoorschijn.

Repareren zullen ze het niet. De verantwoordelijken weten dat HUN systemen op de laatste benen lopen en na verloop van tijd vanzelf zullen imploderen… -DGZ-