Oud SPD deelburgemeester Berlijn over migratiepact: ‘Politici hebben niets geleerd van ondergang DDR’

Source: Oud SPD deelburgemeester Berlijn over migratiepact: ‘Politici hebben niets geleerd van ondergang DDR’

Zodra jarenlange intacte en in stand gehouden structuren moeten worden afgebroken om plaats te maken voor andere, moet men natuurlijk niet al te voorspelbaar en doorzichtig te werk gaan. De in gang gezette afbraak is opzet en vooruit gepland. Bovendien worden belangrijke politici gestuurd, omgekocht of onder druk gezet om de vooraf uitgestippelde lijn in het belang van de hier vaker genoemde wereldcriminelen, die alleen daarom al niet de belangen van het volk dient, te (blijven) volgen. Afbraak wordt voortgezet… -DGZ-