Ouders maken zich grote zorgen over afname kwaliteit onderwijs: ’Lerarentekort begint echt te wreken ’

Source: Ouders maken zich grote zorgen over afname kwaliteit onderwijs: ’Lerarentekort begint echt te wreken ’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Er is geen gebrek aan leerkrachten. Ze willen alleen niet fulltime werken of meer uren draaien. Waarom zouden ze? De een werkt als ambtenaar, als zelfstandige of als werknemer met een redelijk tot goed betaalde baan, waardoor de ander slechts behoefte heeft aan een paar uurtjes per week extra in de zorg of in het onderwijs om de gezinsweelde te kunnen bekostigen, en níet meer, zoals dat in de inmiddels verguisde logische orde normaal was, om voor het gezinsinkomen te zorgen en die VERANTWOORDELIJKHEID ook te dragen. Samen met het verval van noodzaak tot werken verdween een groot deel van de discipline die kenmerkend is voor een logische orde…

Het fiscaal genot dient de mens. Bovendien hebben die vermeende tekorten steeds een regionaal karakter

Men wilde dat destijds zo en men heeft de samenleving inmiddels sinds de beruchte jaren zeventig zodanig geconditioneerd dat een andere zienswijze dan de huidige niet meer geaccepteerd wordt, met alle gevolgen van dien. Ook weer een door bestuurders zelf in het leven geroepen “probleem” dat door diezelfde verantwoordelijken om die reden niet kan en niet zal worden opgelost. Ze zijn voortdurend bezig met het oplossen van “problemen” die we zonder hen niet hadden gehad. Die wetenschap en kennis mag echter geen gemeengoed worden…

Het enige dat men weer in de strijd gooit, zijn nutteloze geldverslindende lapmiddelen. “Volk” moet immers steeds blijven geloven in de goede bedoelingen van overheden en instanties, alhoewel in veel gevallen steeds het tegenovergestelde van toepassing is dat echter niet waargenomen wordt… -DGZ-