Overheid laat eigen quotum gehandicapten varen

De overheid verplicht zichzelf niet langer om 25.000 arbeidsgehandicapten aan te nemen. Mensen met een beperking die een baan krijgen bij een bedrijf, tellen voortaan ook mee voor het quotum dat de overheid zich had opgelegd, als het aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) ligt. De gezamenlijke doelstelling blijft wel overeind, benadrukt ze, en de overheid mag niet achteroverleunen.

Source: Overheid laat eigen quotum gehandicapten varen

De nobele linkse doelstellingen worden regelmatig ingehaald door de praktijk. Bij al dit soort opgelegde of ingevoerde (dwang)maatregelen, al of niet in de vorm van allerhande quota, moet men zich zo langzamerhand wel afvragen wie het werk dan moet opknappen en wie die kunst en vliegwerk-maatregelen moet betalen. De overheid kan het zich blijkbaar nog permitteren om haar ongeloofwaardigheid verder uit te bouwen… -DGZ-