Overheid; moet Thierry ook dood? – De Nieuwe Realist

Door Joost Niemöller Veiligheid is een basisvoorwaarde om een goed functionerende democratie mogelijk te maken. Een andere voorwaarde is vrijheid van meningsuiting. Veiligheid en vrijheid van meningsuiting maakt het mogelijk dat opinies zich kunnen verenigen en dat deze vormen van vereniging zonder bedreiging in het openbaar kunnen plaatsvinden. Zo kan er een woordenstrijd plaatsvinden die […]

Bron: Overheid; moet Thierry ook dood? – De Nieuwe Realist

“Een van die signalen voor de overheid zou de aanhoudende beschimping moeten zijn van Thierry Baudet en Geert Wilders in de media door hen keer op keer in de media tot nazi, fascist, racist enzovoort uit te roepen. Dit proces heet demoniseren… … Die democratie werd structureel ontwricht door de moord op Pim Fortuyn.”

Zolang personen als Baudet en Wilders en hun partijen niet teveel macht en inspraak krijgen, zien de machthebbers ze als welkome bliksemafleiders. Zij zullen nooit (daar zorgt het partijenkartel wel voor), al of niet via gemanipuleerde verkiezingsuitslagen en een regelrechte boycot, een politieke rol van betekenis spelen. Via het vaker aangehaalde propagandawapen, onderdrukkingsmechanismen én vooral stemmenkoop via het doen van allerlei beloftes, houdt men de bevolking in een ijzeren greep. Mocht blijken dat iemand de plannen van de hogergeplaatste elites wil doorkruisen en de benodigde macht én de toestemming van het brede publiek dreigt te krijgen, wordt hij of zij wél “gefortuynd”. De geselecteerde pionnen worden dáár geplaatst waar men ze wil hebben. Fortyun paste niet in het globale psychologische oorlogsspel tegen de eigen bevolking, beschikte over grote verbale kunsten, dreigde een invloedrijke politieke positie te gaan innemen en moest daarom het veld ruimen… -DGZ-