Overheid onderschat prijsstijging kinderopvang, toch geen extra toeslag

Source: Overheid onderschat prijsstijging kinderopvang, toch geen extra toeslag | RTL Nieuws

“Jellesma vertelt dat het juist de laagste inkomens zijn die het hardst lijden onder de stijgende eigen bijdrage, en dat ouders bij hem komen die zeggen genoodzaakt zijn te stoppen met de opvang, omdat het gewoon te duur wordt.” 

Wij trekken daaruit de conclusie dat de met alle geweld in het leven geroepen tweeverdienersmaatschappij sinds de jaren zeventig vorige eeuw én de parallel daaraan uit de grond gestampte peperdure kinderopvangsector én het eveneens peperdure toeslagen-systeem voor doorgaans niet-tweeverdieners, niet meer in de geplande vorm houdbaar zijn. Steeds zijn het kunstmatig gecreëerde “distortions” die niet zo genoemd mogen worden en ook hier zal de wal het schip op termijn keren. Zolang hun fiatgeld-systeem er nog is, zullen ze nog voor compensatie zorgen en geld ter beschikking kunnen stellen. Het begint echter al iets moeilijker en onvoorspelbaarder te worden… 

We zien de eerste tekenen die erop wijzen dat, zodra het geld dreigt op te raken en de koopkracht op het eind van de geldcyclus als sneeuw voor de zon verdwijnt, automatisch de weg terug moet worden ingeslagen. “Stoppen met de opvang, het is te duur”, oftewel kinderen worden door de ouders thuis opgevangen en een piepklein stukje natuurlijke orde is vanzelf terug.

Eerder wezen we al op de nieuwe het-is-niet-meer-op-te-brengen-trend die nu in álle sectoren zichtbaar gaat worden. Om protesten in de kiem te smoren wordt de druk op de bevolking opgevoerd en de afhankelijkheid van overheden en instanties afgedwongen. Het meest recente voorbeeld is de via allerlei omwegen in het leven geroepen afhankelijkheid van betaalbare energie. Zij willen schaarste(beleid) en draaien de kraan dicht. Niemand anders. Nauwelijks voor te stellen voor mensen die er nog steeds van uit gaan dat de overheid hun vriend zou zijn, maar het maakt allemaal deel uit van het machtsspel om de controle over de volksmassa te behouden. Naarmate HUN systemen onderuit gaan, wordt de strop om de nek van de burgers steeds strakker aangetrokken… -DGZ-