’Oxfam Nederland moest mond houden over Britse seksrel’

De Nederlandse tak van Oxfam wist sinds 2012 dat de medewerkers van de zusterorganisatie in Groot Brittannië prostituees hadden ingehuurd in Haïti.

Source: ’Oxfam Nederland moest mond houden over Britse seksrel’

In feite moeten álle betalingen die voor welke officiële doeleinden dan ook gebruikt worden, maar verder voor de burger verborgen blijven, met de nodige achterdocht worden gezien. Dat betreft dus ook alle belastingen en premies die de grote pot vullen en die anderen naar hun goeddunken wel eens even socialistisch gaan verdelen. Misbruik en oneigenlijk gebruik is bijna gagarandeerd. Zo min mogelijk bijdragen en consumeren blijft daarom onze strategie… -DGZ-