Peiling: amper nog vertrouwen in Rutte IV

Ook dit is niet nieuw. Het vertrouwen in de politiek is al jaren niet meer om aan te zien en dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat de huidige zich democraat noemende huichelaars, profiteurs en collaborateurs al net zo lang de belangen van het eigen volk niet meer dienen. In de volksmond worden ze verraders genoemd…

Al veel eerder werden de wissels verzet en een ander spoor genomen: een te installeren kunstorde in plaats van de natuurlijke en logische orde tijdens de jaren 70 vorige eeuw, toen “De Grote Verstoring” een aanvang nam. De aanvang van die ellende werd aangeduid met THE GREAT DISTORTION. “Democraten” willen er echter niets van weten dat zij voor de huidige onnatuurlijke wantoestanden verantwoordelijk zijn en doen het voorkomen alsof de huidige ontstane chaos een normale orde zou zijn. Niets is minder waar en het is de meeste mensen alleen nog niet duidelijk…

Het eindstation komt in zicht en De Grote Zuivering moet nu een eind gaan maken aan die “Great Distortion” die onder meer leidde tot een hopeloos verdeeld volk, waarin iedereen gehaast jaagt op een zo groot mogelijk financieel gewin waarvoor zelfs de eigen kinderen naar opvangkampen worden gestuurd. Het zal uiteindelijk slechts illusionaire winst blijken te zijn. De eerste fase van onteigening is al gestart via toegenomen inflatie…

We propageren en waarschuwen al jaren dat het niet blijft zoals het is, en de eerste gevolgen daarvan zijn al duidelijk zichtbaar voor iedereen die het wil zien: open grenzen sinds 2015, Corona, verstoorde aanvoerlijnen, geldontwaarding, duurdere grondstoffen en energie, toenemende staatscontrole en censuur, oorlog in Europa en vooral heel veel STAATSPROPAGANDA die verstoringen een normaal ogende laklaag moet geven.

De verstoringen nemen toe naarmate de einddatum van HUN geldsysteem naderbij komt. Een verhoging van het minimumloon in een klap met 10% is nooit eerder voorgekomen en miljarden moeten eraan te pas komen om koopkracht te repareren. De eindafrekening van slechts gekochte welvaart komt altijd tot slot. Ondanks deze duidelijke tekenen blijven veel mensen geloven in “toeval” en de sprookjes die media en politici ons willen doen geloven. Er was eens en ze leefden nog lang en gelukkig… -DGZ-