Pensioenakkoord zonder de polder wordt moeilijk verhaal

Pensioenexperts zien weinig heil in de dreigementen uit de politiek om de hervorming van het pensioenstelsel op te pakken zonder de sociale partners. De opties die de regering heeft om de polder links te laten liggen zijn beperkt, zorgen voor gedoe of zijn al uitgesloten door de regering.

Source: Pensioenakkoord zonder de polder wordt moeilijk verhaal

“Zij wijst er ook op dat vanuit de vakbonden veel mensen in de besturen van pensioenfondsen zitten.”

We zien daarom de bui al hangen. Tientallen jaren op de socialistische “iedereen betaalt verplicht voor alles en iedereen mee” is niet zomaar even uit de hoofden van die mensen te rammen. De vrees is dat er ook later voor de verplicht verzekerden weinig te kiezen valt en er dus van een gedeeltelijke eigen verantwoordelijkheid vrijwel niets overblijft… -DGZ-