’Personeelskrapte opgelost als parttimers vier uur extra werken’

Source: ’Personeelskrapte opgelost als parttimers vier uur extra werken’ | Carrière | Telegraaf.nl

“Het is overigens maar de vraag of deeltijders zich willen laten overhalen om meer uren te gaan werken. Vanwege ons progressieve belastingstelsel en toeslagensysteem houden deeltijdwerkers vaak maar weinig over van hun extra verdiensten... Vooral voor alleenstaande ouders die zorg- en huurtoeslag ontvangen is meer verdienen onaantrekkelijk. Zij houden onder aan de streep soms minder dan 20% over van hun extra salaris.”

Niet duidelijk is waarom hier verwezen wordt naar alleenstaande ouders. Deze (politiek gewilde) wanverhouding betreft álle gezinnen met lage inkomens en dus ook alleenstaanden zonder kinderen die inkomensafhankelijke toeslagen ontvangen.   

Deze “Great Distortion” kennen we al tientallen jaren, was politiek gewild en systeemrelevant. De destijds ingevoerde consumptiebevorderende maatregelen (tweeverdieners consumeren meer dan éénverdieners en profiteren dubbel van bruto verhogingen) worden door de media zo min mogelijk beschreven. Men zou er anders wel eens achter kunnen komen hoe scheef de verhoudingen op sommige terreinen werkelijk liggen.

“Ook het verhogen van de participatie van ouderen (55-74 jaar) en mensen met een arbeidsbeperking draagt bij aan het vergroten van het arbeidsaanbod…”

De lacher van de eeuw. Uitgerekend een groot deel van de ouderen heeft die “Great Distortion” aan den lijve moeten ervaren en is op vrijwillige basis niet meer terug te halen… -DGZ-