Pleur op naar je eigen land!

Source: Pleur op naar je eigen land!

“Je kunt mensen niet terugsturen naar hun eigen land als ze in dat land geboren en getogen zijn.”

Volgens de huidige nieuwe normen en waarden kan dat ook niet. Zodra de orde weer is hersteld, wordt er over dergelijke zaken niet meer oeverloos gekletst en gediscussieerd, maar vastbesloten gehandeld… -DGZ-