Plotseling homo na asielafwijzing

De Immigratie- en Naturalistatiedienst (IND) ziet vaak afgewezen asielzoekers uit de kast komen. Door te wijzen op hun homoseksualiteit hopen de migranten alsnog een verblijfsvergunning te krijgen.

Bron: Plotseling homo na asielafwijzing

“Hulporganisaties en asieladvocaten uiten juist steeds meer kritiek op de immigratiedienst. Die zou veel te streng zijn bij het toetsen van de geloofwaardigheid van de asielverhalen.”

Zouden we bij elk horrorverhaal één centimeter dieper en afwachtend in de loopgraven gaan zitten, komen we aardig in de buurt van de aardkern… -DGZ-