Podcast Kwestie van Centen – kabinet schuift inflatieprobleem voor zich uit…

Source: Podcast Kwestie van Centen | Telegraaf.nl

Overal en steeds dezelfde kortzichtige en oppervlakkige benadering als het “om de centen” gaat. Elke nationale regering is machteloos als GLOBALE geldontwaarding optreedt. Geldontwaarding is steeds het gevolg van het beleid van centrale banken die HUN geldsysteem zo lang mogelijk in het voordeel van “het grote geld” moeten laten functioneren. We bevinden ons in de eindfase van HUN systeem, dat gebaseerd is op schulden(bergen) die nooit terugbetaald gaan worden. Die betaalt U terug… aanvankelijk, zoals nu, via geldontwaarding. Los van de door overheden verlangde hogere belastingen en heffingen op alles en nog wat, implodeert later elk ongedekt geldsysteem en vindt er nagenoeg volledige onteigening plaats…

We zitten in de transitie naar een ander geldsysteem dat waarschijnlijk digitaal gaat worden. Het regime wil controle, en zo min mogelijk vrijheden voor de burger. 

Welnu… deze geplande transitie gaat plaatsvinden omdat in feite al sinds 2008 HUN systeem bijna dood is en nog slechts aan de kunstmatige beademing hangt. Het constante “geld printen” en “pompen” door centrale banken leidt tot verwatering van koopkracht per eenheid, waardoor er voor elke dienst of product steeds meer “geld” op tafel moet worden gelegd. De inflatie is een feit en vooral onlosmakelijk verbonden met (het einde van) HUN geldsysteem en heeft geen(!) andere oorzaak, ook al willen de media ons iets anders laten geloven…

Voor de daadwerkelijke overgang is het noodzakelijk dat de ons bekende structuren en systemen afgebroken gaan worden. Het oude vertrouwde “werken, sparen, carrière maken” bijvoorbeeld zal te zijner tijd een lege huls blijken te zijn. 

Men is al jaren bezig met afbraakbeleid. Het mag alleen niet opvallen natuurlijk. Daarom vinden er tijdens die jaren durende overgangs- en afbraakfase ook steeds af- en misleidende conflicten en oorlogen, en andere in het leven geroepen gebeurtenissen (Corona) plaats. Het regime is dan ook druk bezig (en nog niet klaar) met afleidende en bij de massa onzekerheid creërende propaganda. Laat u niet manipuleren en afleiden!

U doet er dus goed aan de aandacht alleen en volledig te richten op die genoemde transitie die globaal wordt uitgevoerd. De rest is afleiding, bangmakerij en propaganda. Concreet: neem afscheid van de tot nu toe bekende wereld. Ze wordt, samen met al uw op fiatgeld gebaseerd vermogen en bezit, vernietigd. De opgeblazen vermogensklassen aandelen, (staats)leningen en onroerend goed zullen klappen krijgen. Aangezien Nederlandse pensioenfondsen op last van DNB en AFM uitgerekend in deze vermogensklassen MOETEN beleggen, is duidelijk wat er later met pensioenen gaat gebeuren… -DGZ-