Poetin beperkt vrijheid van meningsuiting verder

Source: Poetin beperkt vrijheid van meningsuiting verder | Buitenland | Telegraaf.nl

Dat het Russen-bashing ongekende vormen zou gaan aannemen, was al bekend. Dat gebeurt altijd als het westen oorlog wil en de oorlogspropaganda weer eens op volle toeren draait. Nog niet zo lang geleden hield de EU er een geheel andere zienswijze op na… 

Met “het westen” bedoelen we dan die minderheid aan neo-conservatieve oorlogszuchtigen die er telkens weer in slaagt de hele wereld in de oorlogsban te krijgen. Deze neocons zorgen steeds voor een Russische of Chinese vijand. 

“Our politicians have allowed the Neocons to run their own secret agenda whereas the American people are tired of their endless wars.”

Onze democraten doen volop mee in het oorlogsspel. We besteedden al vaker aandacht aan de symbiose tussen democratische politici in het gehele westen en de de aanhangers van globalisme, de centrale banken als hoeders van hun eigen geldsysteem, de militaire- farmaceutische en informatietechnologische conglomeraten in nauwe samenwerking met de overal in hun voordeel opererende propaganda-kanalen. Steeds is er sprake van een gemeenschappelijke noemer: oorlog van die vereende machtsblokken tegen de volkeren. Het via de propaganda-kanalen misleide volk mag hier geen weet van hebben en onder geen beding twijfelen aan “de goede bedoelingen” van de elitaire wereldcriminelen. In het andere geval zouden hun macht en zeggenschap meteen beëindigd zijn… -DGZ-