Poetin is alles schuld…

Poetin is alles schuld. We onderstrepen dit. Kunnen ze ons al niet betichten van het hebben van een ongewenste of de verkeerde mening…

We verklaren overigens al onze uitingen hier voor ongeldig en onterecht. Ze slaan nergens op, het is pure fictie en men dient ons voor gek te verklaren. We zijn verwarde personen. Doe je niks aan…

Tevens vinden we dat onze mening en zienswijze veel weg heeft van een samenzweringstheorie en er daarom vooral geen aandacht aan dient te worden besteed. We roepen anderen op om vooral de staatsmedia te blijven geloven en alternatieve kanalen te mijden. Ze verbreiden alleen maar hetze, roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en staatsvijandige activiteiten. De staat, overheden, instanties en media hebben altijd gelijk.  

De nationale regering doet veel goed werk uitsluitend in het belang van de eigen bevolking, ze beschermt en herstelt in binnen- en buitenland de democratie waar mogelijk, en ze stelt alles in het werk om gevaar voor de Nederlandse bevolking en de Nederlandse samenleving af te wenden. De ECB onder leiding van de nooit eerder veroordeelde Lagarde, voert haar enige taak, de zorg voor stabilisatie en koopkracht van valuta, op niet navolgbare wijze uit… Amen… -DGZ-