Politicians have left citizens defenseless…

“Islamic attacks, riots, murders, rapes, assaults, and lynching of police across France are part of a new normal in a country struggling with mass illegal migration. France is now the main Islamic country in Europe, with more than 10% of its population being Muslim. Islam is the second-largest religion in France, but it takes the first position when counting active practitioners. There is no coming back from this – their future is Islamic!

How are those strict “gun control” regulations working for the good guys in France? Politicians have left citizens defenseless.”

De burgerbevolking heeft men, net als elders overigens, aan haar lot overgelaten. Machteloos, onbeschermd en onbewapend.

Politie in Amsterdam, Londen en Parijs machteloos tegen wetteloze multiculti criminaliteit. Een commentaar al uit 2018. Men heeft er geen behoefte aan om criminaliteit op te lossen of oproerkraaiers het land uit te gooien. De daardoor veroorzaakte onrust, onzekerheid en onveiligheid is gewenst in deze afbraakfase. Men wil totalitair handelen waardoor de doelgroep, de massa dus, volledig onder de knoet zit… -DGZ-