Politie: Man in Köthen dood door hartaanval

De 22-jarige man die in de Oost-Duitse stad Köthen na een ruzie overleed, is volgens de politie bezweken aan een hartaanval. Dat blijkt uit het voorlopige sectierapport. Het acute hartfalen heeft „geen direct oorzakelijk verband met de opgelopen verwondingen”, aldus de mededeling van de commissaris van het district Saksen-Anhalt Oost.

Source: Politie: Man in Köthen dood door hartaanval

Dezelfde procedure als na het gebeuren in Chemnitz. Relativeren, afschuiven, ontkennen en vooral geen schuldspoor leggen naar “migranten”. Men vreest de volkswoede… -DGZ-