Provincies moeten 96.000 opvangplekken voor asielzoekers regelen, Zuid-Holland meeste

Source: Provincies moeten 96.000 opvangplekken voor asielzoekers regelen, Zuid-Holland meeste | Binnenland | Telegraaf.nl

Zoals eerder verkondigd kent een normale, logische orde geen van bovenaf gedwongen opgelegde massa-immigratie. In een dergelijke reguliere en legale maatschappelijke orde waar niet iedereen gelijk gemaakt wordt, worden land en volk beschermd tegen (dreigend) onheil door hun bestuurders. 

HUN surrogaat-orde daarentegen met het daarbij behorende politieke samenraapsel, dat de macht van het volk gestolen heeft, kent alle soorten scheefgroei, wanorde, criminaliteit, onevenwichtigheden, verstoringen en oorlogsdreigingen die men zich maar kan voorstellen. Ze komen steeds meer tot ontwikkeling naarmate HUN geldsysteem, dat voorheen HUN kunstorde kunstmatig in stand wist te houden, er de brui aan gaat geven… -DGZ-