Putins kurioser Aufstieg – Teil 1

Een Russische generaal aan het woord die uitlegt hoe Putin aan de macht kwam en hoe van achter de schermen de revolutie en het communisme gestuurd werden, teneinde de volledige controle te verkrijgen. Controle via onderdrukking. Volgens hem slaagde Putin om aan de macht te komen omdat alleen mensen die onder druk te zetten zijn, daarvoor in aanmerking komen, én dat die werkwijze globaal wordt toegepast. In feite dus een bevestiging van het feit dat politieke macht uitgeoefend wordt door achter de schermen opererende krachten. Horst Seehofer zei destijds niet voor niets: “Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.” Misschien weet putin wel wie Dmitri Anatoljevitsj Medvedev werkelijk is… -DGZ-