Raad van State: Steeds meer geld kwijt aan belastingen en premies

We zijn in Nederland steeds meer geld kwijt aan belastingen en premies. De lastendruk is daardoor ’relatief hoog’ en dat kan negatief uitpakken voor het consumentenvertrouwen. Dat concludeert de Raad van State.

Source: Raad van State: Steeds meer geld kwijt aan belastingen en premies

De geldstromen van beneden naar boven, niet alleen in Nederland. Het betreft alle westerse landen. Een recent artikel over Duitse families die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden: “Arm durch Ökologismus und Sozialismus: Familien am Existenzminimum”… -DGZ-