Rabobank-topman: geld voortaan alleen nog maar naar duurzame boeren

Source: Rabobank-topman: geld voortaan alleen nog maar naar duurzame boeren | Financieel | Telegraaf.nl

Banken en centrale banken zijn regime. Ze gaan net als de hier genoemde “regime-blokken” op de stoel van de wetgever zitten en voeren het (links-woke) beleid blijkbaar ongevraagd uit.

Hoe verder men verwijderd raakt van natuurlijke en logische verhoudingen, waar men overigens jarenlang bewust naartoe werkte, des te desastreuzer en volksvijandiger worden de maatregelen en vooruitzichten. Dat er daarom geen enkel “moreel kompas” meer is, mag duidelijk zijn.

Banken bepalen en controleren al op voorhand op basis van hun eigen gegevens, voorstellingen en richtlijnen aan wie hoeveel geld verstrekt mag worden. Ze geven daarna alle informatie door aan de fiscus en als ze iets niet zint, blokkeren ze ook nog je rekening. 

We hebben dus niet zoveel (beter gezegd, helemaal niets) op met al die overheden, instanties, werkgevers, instellingen en organisaties die zich steeds meer en vaker tot controlerende volksvijanden ontwikkeld hebben, die ons ook nog eens gaan vertellen wat wij te denken, te vinden en te menen hebben. Heb je de verkeerde mening, wordt je buitengesloten of bevorderd tot “nazi”, “gevaar voor de samenleving” of de hoogste onderscheiding: “gevaar voor de democratie”

Het draait zoals we ook hier opperden, steeds om sturende volkscontrole, volkscontrole en nog eens volkscontrole.

Het resultaat is, dat al die vijandige instellingen, organisaties, overheden en instanties en het aldaar werkzame personeel ons net zomin interesseren als hun beweegredenen, hun visie, hun ideologie en hun argumenten. Alleen voor het hoognodige maken we even gebruik van hun “diensten”, daarna houdt van onze kant de communicatie met ze op en negeren we ze zoveel mogelijk. Wie het volk regelmatig in het gezicht spuugt, moet ertegen kunnen dat delen van het volk ooit terugspugen… -DGZ-