Reclame en propaganda op één hoop…

https://twitter.com/brazilianrat_/status/1490901232004722689

Afspiegeling van onze door anderen gewilde samenleving, maar doorgaans niet van de oorspronkelijke bevolking die ook hierin geen stem meer heeft… -DGZ-