Redden wat er te redden valt via allerlei geheim gehouden financiële constructies…

Het kan geen kwaad om via deze klokkenluidster te lezen wat men jaren geleden op financieel gebied al overeenkwam om op grote schaal te redden wat er te redden valt en welke gelden er via welke geheime constructies zoal beschikbaar gesteld werden en waarom de naar verhouding grote Nederlandse pensioenpot daarin een belangrijk functie heeft. Allemaal oneigenlijk gebruik natuurlijk, maar dat interesseert die moderne redders natuurlijk niet. HUN kunstorde en HUN ideologie moeten overleven… -DGZ-