Reiswereld op achterste benen om annuleerbonus: ’Waarom geen geld naar beveiliging?’

Het antwoord is niet zo moeilijk. Het is – zoals meestal het geval is – een politieke keuze om de mobiliteit te beperken, net zoals het een politieke keuze is om het boerenbestand te halveren, om de energietransitie via exorbitante prijzen voor energie erdoor te jassen en om het westen te overspoelen met volk uit ander culturen dat in de regel niet integreert. De meerderheid wil en kan niet geloven dat onze bestuurders agenda’s van andere entiteiten -het regime- uitvoeren.  

Nogmaals: een logische, natuurlijke orde kent dergelijke praktijken niet. Ons wordt alleen een kapotte kunstwereld voorgeschoteld die LIJKT op een normale wereld maar dat al lang niet meer is, en die democraten als collaborateurs en medeschuldigen te verantwoorden hebben. Zodra de “Goden” op de achtergrond het nodig achten dat er een echte oorlog komt, dan wordt die geprovoceerd en komt die er ook. Het regime leeft van crises en conflicten

Die politieke keuzes worden bepaald door het (doorgaans Angelsaksische) regime dat alle westerse en met name West-Europese regeringen in een wurggreep houdt, en niet door de nationale regeringen. Dat is de schijnwereld waarin wij allemaal opgesloten zitten. De vrijheid om een andere en logische orde te kiezen is er niet. In een logische orde zou het regime geen schijn van kans hebben en dus verandert het de orde zodat deze in haar voordeel kan (blijven) functioneren.

Dat is de (wereld)oorlog die het regime via de constante aanvallen op de zuilen van onze civilisatie en zodoende op de natuurlijke orde al lang geleden aan de wereldbevolking verklaard heeft, maar die natuurlijk nooit als zodanig herkend mag worden. Voor dat doel heeft men na de tweede wereldoorlog en vooral na 1971 vrijwel onopgemerkt een kolossaal leugenpropaganda-complex opgericht en gefinancierd met vrij verkrijgbaar ongedekt geld. Het is te vergelijken met een blij circus waar het publiek zich niet bewust mag worden van het feit dat de dieren achter het toneel onder druk en in bedwang worden gehouden… -DGZ-