Rem op stijging AOW-leeftijd | Binnenland | Telegraaf.nl

Bron: Rem op stijging AOW-leeftijd | Binnenland | Telegraaf.nl

“De AOW-leeftijd gaat in 2023 waarschijnlijk niet verder omhoog, omdat de levensverwachting van 65-plussers stagneert.”

Opeens stagneert de levensverwachting. Een argumentje is altijd even snel de media en daarmee Jan Pet als voer toegeworpen. Het zal eerder zo zijn dat de maatschappelijke druk en die hele discussie over pensioenen ertoe geleid heeft om er even van af te zien om verder kwaad bloed te zetten en de druk in de ketel even niet verder op te voeren… -DGZ-