Replacement als onderdeel van de oorlog tegen het volk…

Nobody voted to allow European bureaucrats to change Europe’s demographics. Europe is being invaded and its population is being replaced.”

Natuurlijk koos het volk daar niet voor. Het heeft, zoals we hier vaker stellen, al tientallen jaren niets te vertellen en volk wordt dus ook al net zolang niets gevraagd

Die oorlog tegen het volk is al tientallen jaren aan de gang, alleen heeft niemand in de gaten dat de logische orde die helemaal geen massa-immigratie kent, inmiddels is vervangen door een onnatuurlijke kunstorde en dan kan het wél. Het begon al veel eerder met aanvallen op Westerse normen, waarden, tradities en gewoonten in combinatie met de bewuste invoering van termen als (vermeende) discriminatie, (vermeend) racisme en (vermeend) seksisme die niets anders zijn dan drukmiddelen voor de massa aan oorspronkelijke bewoners in het van oorsprong blank en christelijk Europa… 

Eén “verkeerd” woord en je wordt uitgemaakt voor racist … of nazi … of conservatief … of een vijand van de democratie … of seksist … of  Poetin-vriend … Gaandeweg heeft men een verlammende deken over de logische wereld gespannen die elke hunkering naar logische en natuurlijke structuren van meet af aan de kop indrukt. Je mag het niet meer zeggen. Het regime bepaalt voor ons wat we te zeggen, te denken, te vinden en te menen hebben, en iedereen die meent iets in de melk te brokkelen te hebben of er voordeel mee te kan behalen, doet mee. Van banken, via vakbonden tot sportbonden en van werkgevers tot gemeente, gemeentelijke instanties én zelfs je buren en bekenden. Overal zitten de volksvijanden en er is geen ontkomen aan. Het regime is immers overal en altijd (onzichtbaar) aanwezig, 24/7… 

In déze surrogaat-orde die de oude bekende wereld volledig op zijn kop zette, is nu alles mogelijk. Zelfs meer dan twee geslachten behoren als onderdeel van hun kunstorde tot die nieuwe normaliteit… -DGZ-