ROBERT DAVID STEELE (Powerful Interview)

Voormalig CIA-agent Robert David Steele becijfert voor Amerika, dat 60-70% van de politici via pedofilie en de overige 30-40% via omkoping en ander louche praktijken gerecruteerd werden. Hij zegt heel duidelijk dat er wereldwijd(!) geen enkele politicus een belangrijke functie kan innemen, die niet onder controle van de schaduwregering staat. Zodoende zijn deze dames en heren steeds onder druk te zetten. Opdrachten en bevelen worden slaafs uitgevoerd en opgevolgd… -DGZ-