Rubikon – Magazin für die kritische Masse | Nach einer Pentagon-Studie

Bron: Rubikon – Magazin für die kritische Masse | Nach einer Pentagon-Studie

Uit deze Pentagon-publicatie blijkt waarom o.a. Noord-Korea en Iran als proxy-vijanden beschouwd moeten worden. Het heeft vrijwel niets te maken met een militaire bedreiging, maar eerder met het wereldwijd toenemende verzet om het spel van de na de tweede wereldoorlog in het leven geroepen wereldorde mee te blijven spelen, teneinde de status-quo die Amerika steeds de leiding en overmacht moet garanderen, te handhaven. De leiding van dat verzet blijft natuurlijk in handen van de zwaargewichten China en Rusland.

Een ander punt van aandacht is de rol van internet als nieuwsbron, waardoor het steeds moeilijker wordt om voorheen verborgen acties in vorm van (tactische) troepenverplaatsingen geheim te houden. Het razendsnel wereldwijd ongecontroleerd verpreiden van (des)informatie is dan ook een doorn in het oog van de huidige machthebbers. De hoofdrol willen zij graag blijven spelen. Het pleidooi voor het winnen van de propaganda-oorlog(!)  komt daarom niet uit de lucht vallen en de controle over het internet zal daarom zeker hun aandacht blijven vragen…-DGZ-