Ruim baan asielhopper

Een pakket maatregelen van de Europese Commissie om ’asielhoppen’ tegen te gaan, wordt door het Europees Parlement van alle slagkracht ontdaan.

Bron: Ruim baan asielhopper

“Asielzoekers krijgen als het aan het Europees Parlement ligt, veel meer rechten.”

Weer blijkt, dat de sluipend ingevoerde dictatuur in de vorm van het Europees Parlement zonder enige vorm van natuurlijk-democratische besluitvorming steeds meer gestalte krijgt. Dit keer met gebruikmaking van de false flag “gezinshereniging”. De volksvijanden winnen onophoudelijk steeds meer terrein… -DGZ-