Russia says it will pay foreign debt in rubles after ban from U.S. banks

Source: Russia says it will pay foreign debt in rubles after ban from U.S. banks | PBS NewsHour

“Now there is money and there is also the readiness to pay. This situation, artificially created by an unfriendly country, will not have any effect on Russians’ quality of life.”

De Russen hebben het geld, maar westerse kunstmatig in het leven geroepen sancties maken het onmogelijk om te betalen. 

Wat ons betreft kan Rusland dit niet over zijn kant laten gaan. Samen met China en andere bondgenoten hebben ze mogelijkheden om in te grijpen. In dit geval hebben ze naar onze mening zelfs het recht om in te grijpen, óf militair, óf op (financieel-)economisch gebied… -DGZ-